Opravdu ?

20. listopadu 2010 v 8:58 | Sybila |  Zen-Buddhismus
Mistr zenu Hakuin byl svymi sousedy ctěn jako muž žijíci
bezúhonny život.
Poblíž Hakuinova obydlí žili majitelé obchudku s potravinami,
kteří měli překrásnou mladou dceru. Jednoho dne rodiče
náhle zjistili, že jejich dcera čeká dítě. Byli vzteky bez
sebe. Naléhali na dívku, ať prozradí otce. Ta se vzpírala, ale
nakonec jmenovala Hakuina.
Rozhěvaní rodiče přišli za mistrem.
"opravdu?" bylo to jediné, co jim Hakuin odpověděl.
Když se dítě narodilo, bylo přineseno Hakuinovi. Hakuin
tím pádem přišel o svou pověst, ale nijak ho to netrápilo.
Místo toho se začal vzorně starat o dítě. Od svych sousedů
obstaral mléko a všechno ostatní, co bylo třeba.
Asi za rok už to dívka nemohla vydržet a řekla rodičům
pravdu - skutečnym otcem dítěte byl mladík, ktery pracoval
na rybím trhu.
Matka a otec se znovu vypravili za Hakuinem, aby jej požádli
o odpuštění a aby si vzali ditě zpět.
Hakuin souhlasil. Jedinou jeho odpovědí bylo:"opravdu?"
 

Citáty - Paulo Coelho 4.

17. listopadu 2010 v 8:50 | Sybila |  Paul Coelho
Rozhodnutí je třeba udělat odvážně, velkoryse a občas s určitou dávkou ztřeštěnosti - nikoli taková, která ničí, ale která naopak vedou člověka k tomu, aby překračoval své meze.

Budete-li k sobě navzájem cítit dost lásky, úroda bude hojná, protože láska je cit, jenž vše proměňuje.

Nikdy bys nemohl dosáhnout skutečné velikosti, pokud bys byl schopen upustit od svého snu kvůli názoru někoho cizího.

Když člověk ví, co od života chce, má všechny podmínky k tomu, aby svůj sen dokázal uskutečnit.

Cesta je důležitější než to, co nás na tu cestu přivedlo.

Talent je všeobecný dar. Je však třeba velké odvahy k jeho užívání; nemějte strach být nejlepší.

Budoucnost je vrtkavá, protože se řídí rozhodnutími učiněnými zde, v přítomnosti.

jg

Shakespeare sonet č. 135

15. listopadu 2010 v 8:55 | Sybila |  William Shakespeare
hf

Ať každá má, co chce, ty přece máš své přání
a k tomu přítele a navíc ještě mne.
Co se tě jenom já natrápím bez ustání tím,
že chci přidávat k tvým přáním ještě své.
Proč však ty, která máš vždy tolik, tolik přání,
nespojíš alespoň jedno s mým ?
Jsou přání ostatních milejší k uvítání,
a nebo se ti snad já s tím svým nelíbím ?
Oceán, i když má dosti vod,
vítá deště a ukládá je dál na dno svých pokladnic.
Tak i ty, ač už máš přání dost, přidej ještě to moje k ostatním,
ať jich máš o to víc.
Nezabij prosící přání svým krutým "ne", měj všechno za jedno -
a v tom vždy i to mé !
 


Nalezení diamantu na zablácené cestě

13. listopadu 2010 v 9:55 | Sybila |  Zen-Buddhismus
khkl

Gudó byl svého času učitelem císaře. Přesto sám putoval
často krajem jako žebravý mnich. Jednou, cestou do Eda -
kulturního i politického centra šógunátu - dorazil k malé vísce
jménem Takenaka. Byl večer a z oblohy padal hustý déšť'
Gudó byl promáčen na kůŽi. Slaměné sandály měl rozedra
na kusy. Za oknem rolnického stavení spatřil asi pět párů
sandálů, a tak se rozhodl, že si koupí nové.
Žena, která mu sandály ukázala, si všimla, jak je promočen
a pozvala ho tedy ať stráví noc v jejím domě. Gudó poděkoval
a přijal pozváni. Vstoupil a před domácím oltářem
odříkal sútru. Poté byl představen ženině matce a dětem.
Gudóovi neušlo, že celá rodina je poněkud sklíčená a zasmušilá.
Zeptal se tedy, co je souží. ,,Můj manžel je hazardní hráč a opilec...
postěžovala si žena. ,,Když vyhraje, opije se a začne vyvádět.
Když prohraje, půjčí si penize od ostatních a opije se také. Někdy je
zpity tak, že vůbec nedorazí domů. Co mám dělat?..
,,Já mu pomohu,.. pravil Gudó. Tady je něco peněz. Dej
mi za to soudek vína a něco dobrého k jídlu. Potom si běž
lehnout. Já budu meditovat před oltářem...
Když se muž vrátil okolo půlnoci domů , halekal na celé
kolo: ',Hej, ženo, jsem doma! Máš pro mě něco dobrého na
zub?"
,,Něco bych pro tebe měl,.. odvětil GudÓ. ,,Na cestě mne
zastihl déšť a tvá žena byla tak laskavá a poskytla mi přístřeší.
Já jsem z vděčnosti koupil trochu vína a ryby, o které se
s tebou rád rozdělím...
Domácí byl potěšen. Naráz do sebe obrátil víno a svalil se
na podlahu. GudÓ usedl vedle něj a počal meditovat.
Ráno se muž probudil, na předešlou noc se vůbec nepamatoval
,,Kdo jsi? Kde ses tu vzal?,, zeptal se GudÓa, který
byl stále ještě pohroužen do svych meditací.
,,Jsem GudÓ z KjÓta a jsem na cestě do Eda,.. sdělil mu
mistr zenu.
Sedlák se hluboce zastyděl. Začal se učiteli císaře horlivě
omlouvat. GudÓ se usmál: ,,Vše v tomto životě má svůj konec.
I Život sám je velice krátky. Když budeš pokračovat v pití a hazardu,
na nic jiného už ti nezbude čas. A tvou vinou bude
trpět i celá tvá rodina...
Domácímu se náhle v hlavě rozjasnilo. ,,Máš pravdu,,, zvolal.
,,Jak se ti jen odvděčím za toto skvělé ponaučení! Dovol,
ať tě doprovodím a kus cesty ti pomohu s tvymi zavazadly...
,,Když jinak nedáš'.. svolil GudÓ.
Vydali se na cestu. Po třech mílích GudÓ muži navrhl, ať
se vrátí. ,,Ještě alespoň pět mil,.. prosil muŽ. Pokračovali tedy
v chůzi.
,,Nyní už se můžeš vrátit,.. navrhl opět GudÓ.
,,Po dalších deseti mílích,.. prosil muž.
,'Ale nyní už se vrať,.. řekl GudÓ , když ušli oněch deset mil.
Budu tě následovat po cely zbytek svého života!.. prohlásil muž.
Moderní učitelé zenu odvozují svůj původ od slavného
GudÓova následovníka. Jeho jméno bylo Mu-nan - ,,ten, ktery
se nevrátil...

Čertovo jezero

12. listopadu 2010 v 9:12 | Sybila |  Paul Coelho
Dívám se na krásné přírodní koupaliště poblíž obce
Babinda v Austrálii. Přistoupí ke mně nějaký mladík.
"Pozor, abyste neuklouzl" říká.
Jezerní břeh je skalnatý. ale vypadá bezpečně a dá
se po něm jít.
"Tohle místo se jmenuje Čertovo jezero" pokračuje
.mladík. "Před mnoha lety se jedna místní kráska
Oolona, provdaná za babindského bojovníka, zamilovala
do jiného muže. Uprchli sem do hor, ale manžel
je našel. Milenec unikl, avšak Oolona byla zavražděna
v těchto vodách.
Od té doby si Oolona plete každého muže se svou
ztracenou láskou a zabíjí je ve svých vodních rukou."
Později se na Čertovo jezero vyptávám majitele
malého hotelu.
"Může to být pověra" říká mi, "ale je pravda, že za
posledních deset let tam zahynulo jedenáct turistů
a všechno to byli muži."

Šalamoun

11. listopadu 2010 v 9:56 | Sybila |  Citáty a moudra
Šalamoun

(asi 973 - 933 př.n.l.), judsko-izraelský král příslovečný svou moudrostí, syn Davida a Betsabé, zakladatel prvního chrámu v Jeruzalémě na hoře Moria. Tradice mu připisuje knihu Přísloví, knihu Kazatel, Píseň Šalamounovu (Píseň písní) a Knihu moudrosti, které jsou součástí Starého zákona.

-          Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého
-          Každý dobrý bude líbati rty toho, kdož mluví slova pravá
-          Kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí
-          … neboť, kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti
-          Vanitas vanitatum et omnia vanita (Marnost nad marnost a vše je marnost
-          Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem
-          Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná

Citáty - Paulo Coelho 3.

10. listopadu 2010 v 9:06 | Sybila |  Paul Coelho
V životě mě zajímá zvídavost, výzvy, dobrý boj s vítězstvími i porážkami. Mám hodně jizev, ale také mám za sebou chvíle, k nimiž by nikdy nedošlo, kdybych se neodvážil překročit své meze.

Duše miluje vše krásné a hluboké.

Tajemství spočívá v přítomnosti; soustředíš-li se na přítomnost, budeš ji moci zlepšit.

Vesmír vždy stojí při nás, když jdeme za svými sny, jakkoli hloupé by se mohly zdát. Jsou to naše sny a jenom my víme, jakou cenu za ně platíme.

Každý máme své vzpomínky, ale musíme se naučit odlišit užitečné od nepotřebného: vyhazovat své citové smetí. Měníme se a chceme, aby s námi naše city držely krok.
ůih

Shakespeare sonet č. 53

8. listopadu 2010 v 11:30 | Sybila |  William Shakespeare
lkh

Povězte, co jste zač, z čeho jste vytvořen,
že tisíc stínů se tajemně váže k vám ?
Vždyť jenom jeden stín, jen jeden byl dán všem,
a vy jich vrháte milión, ač jste sám?
Popište podobu krásného Adónise a hle, ten obraz
je pouze váš matný stín, přidejte Heleně všechno,
čím krása skví se, a jste to zase vy pod řeckým oděním.
Mluvte si o jaru a chvalte dobru zrání - to první není
nic než odlesk vašich krás, to druhé vypadá jako dar z vašich dlaní,
a tak vždy najdeme pod každou krásou vás.
Vy máte na každé zevnější kráse podíl, však stálý jako vy se nikdo nenarodil.


Akce 8.11. - 14. 11. 2010

7. listopadu 2010 v 8:26 | Sybila |  Recenze, akce, novinky
Z Deníku Ostravaka

Kdy:               08.11.2010 18.00 h

Kde:                Divadlo loutek Ostrava

Popis:              Dřysty našeho nejznámějšího blogera v šumném provedení.

Cena vstupenek:      150,- Kč


Jazz talent

Kdy:                 09.11.2010 17.00 h

Kde:                CKV - Klub Parník - Ostrava

Popis:              Přehlídka žáků ZUŠ Ostrava

Web:               http://www.klub-parnik.cz


Lampiónový průvod v maskách

Kdy:               09.11.2010 17.00 h

Kde:                Večerní galerie Viridian - Ostrava

Popis:      Už je to tady zase, ani se to nezdá, rok uběhl jako voda a my máme opět  krásnou
                příležitost zpříjemnit si podzimní večer lampiónovým průvodem v maskách. Jako
                každý rok i letos bude nejhezčí maska a nejhezčí lampión odměněn ateliérovým     
                malířským stojanem, pro děti jsou připraveny sladkosti a dárečky... Budeme moc rádi,
                když si najdete čas a přijdete na Masarykovo náměstí  i se svými známými a kamarády.

Web:               www.viridian.cz/galerie.html


Misery Index, Grave, Arsis, The Rotted, The Last Felony

Kdy:               09.11.2010 18.00 h

Kde:                Klub Boomerang - Ostrava

Popis:

Misery Index - USA
Grave - Švédsko
Arsis - USA
The Rotted - Velká Británie
The Last Felony - Kanada

Cena vstupenek:         385,- Kč


Egyptská medicína

Kdy:               10.11.2010 18.00 h

Kde:                Nová Akropolis - Ostrava

Popis:              • Složení člověka dle Egypťanů
                        • Egyptští ochránci lékařství
                        • Lékařské papyry


Cena vstupenek          60,- Kč; studenti, důchodci 45,-

Web:               http://www.akropolis.cz


Svatomartinské víno

Kdy:               11.11.2010 

Kde:                Hotel Atom - Ostrava

Popis:              tentokrát i s velkým překvapením

Web:               http://www.ccho.cz


Ostrava město poezie: Aniž křičte, že vám stavbu bořím

Kdy:               11.11.2010 17.00 h

Kde:                Komorní scéna Aréna - Moravská Ostrava

Popis:             Literárně hudební pásmo z veršů a prózy členů ostravského střediska Obce 
                       spisovatelů.    
                       Pořad podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR a městský obvod Moravská
                       Ostrava a Přívoz. Koná se v rámci akcí uspořádaných k letošnímu Roku K. H. Máchy,
                       jehož verše zazní v úvodu.

Web:               http://www.divadloarena.cz      Dana Vrchovská & Jiří Urbánek Band

Kdy:               11.11.2010 19.00 h

Kde:                CKV - Klub Parník - Ostrava

Popis:             Dana Vrchovská - zpěv, Jiří Zabystrzan - piano, Přemysl Mixa - baskytara, Zbigniew
                       Kaleta - saxofony, Tomáš Lasota - fouk. harmonika,kytara, Jaroslav Ožana - bicí.

Cena vstupenek:         90,- Kč

Web:                           http://www.klub-parnik.czŠkwor - Tak to jsme my Tour 2010

Kdy:               11.11.2010 20.00 h

Kde:                Klub Rock and Roll Garage - Restaurant & Music Club - Ostrava

Cena vstupenek:         Předprodej 150,- / na místě 200,-

Web:               http://www.garageclub.cz


Michael Burian Special

Kdy:               12.11.2010 

Kde:                Klub Fabric

Web:               http://www.fabric.cz


Petr Vaňous - Resetting. Možnost kulturní sebeobrany?

Kdy:               12.11.2010 18.00 h

Kde:                Fiducia - antikvariát a galerie - Ostrava

Popis:
Přednáška nezávislého kritika a kurátora.
Teze přednášky: Prověřování možností narativní plurality v malbě bez deklarovaných konců a začátků. Procesuálnost malby jako součást narativní složky díla. Role věcného atributu a herní princip s jeho identifikací.
Rozmanitost stejného a role banality v nástrojích jejího uchopování.
Abstrahování věcnosti v době hravého bezčasí. Dočasná laboratoř:
"dialektika možného" mimo politické, dogmatické a ekonomické nástroje uměleckého provozu? Obraz jako sebeobrana měnící defenzivní a ofenzivní stanoviště. Příklady různých vstupů do prostoru zvěcňování.


Martin na bílém koni

Kdy:               13.11.2010 

Kde:                Klimkovice - Ostrava

Popis:              Na nádvoří zámku, ve 14:00 přijede Martin na bílém koni se svou družinou.


Setkání kytaristů

Kdy:               13.11.2010 16.00 h

Kde:                Klub Templ - Ostrava

Popis:            jubilejní 20. ročník festivalu kytarového umění - 1. část
                      Dagmar Voňková-Andrtová, Štěpán Rak a další

Cena vstupenek:         150,- jeden den / 200,- oba dny (13.11. - 14.11.)


Horse Evolution Show

Kdy:               13.11.2010 17.00 h

Kde:                Vítkovice Aréna - ČEZ Aréna - Ostrava

Popis:             Podle odborníků jde o nejlepší a nejvelkolepější prezentaci koní všech dob.
                       Atmosféra celé šou je umocněná moderní osvetlovací a zvukovou šou. Tento
                       jedinečný a veľkolepý program je jakýmsi zobrazením několik století evoluce koní,
                       těchto vznešených přátel člověka. Tato senzační prezentace koní je v podání
                       největších koňských hvězd a akrobatů všech dob pod režisérskou taktovkou
                       známého Floriana Richtera.

Cena vstupenek:                     840,- Kč / 1212,- Kč


The Prostitutes - On The Road Podzim 2010

Kdy:               13.11.2010 21.00 h

Kde:                Klub Fabric - Ostrava

Popis:              v rámci Mezinárodního festivalu studentských filmů Ostrava Picture

Cena vstupenek:          150,- na místě / 100,- předprodej (www.klubatlantik.cz)


Setkání kytaristů

Kdy:               14.11.2010 17.00 h

Kde:                Klub Templ - Ostrava

Popis:             jubilejní 20. ročník festivalu kytarového umění - 2. část
                      Amit Chatterjee, Adam Bomb (U.S.A.) a další

Cena vstupenek:         150,- jeden den / 200,- oba dny (13.11. - 14.11.)

ŠÁLEK ČAJE

6. listopadu 2010 v 11:23 | Sybila |  Zen-Buddhismus
Nan'in, japonský mistr éry Meidži (1868-1912), přijal univerzitního
profesora , který se chtěl něco dozvědět o zenu.
Nan'in podával čaj. Naplnil šálek svého hosta, ale pokračoval
v nalévání.
Profesor mistra nějakou dobu sledoval, ale po chvíli to již
nevydržel, a zvolal: ,,Můj šálek je plný. Nic víc se už do něj
nevejde!"'
,,A stejně jako tento šálek,.. pravil Nan'in, ,,i Vy jste již pln
svych vlastních názorů a teorií. Jak vás mám poučit o zenu,
pokud dřív nevyprázdnite svůj šálek?..

IGUG

Jak zdolat horu

5. listopadu 2010 v 10:49 | Sybila |  Paul Coelho
Návod jak zdolat horu
A) Vyber si horu, kterou chceš zdolat: nedej se ovlivnit komentáři druhých, jako například: "tahle je hezčí" nebo "tahle je snadnější." Budeš potřebovat hodně energie a nadšení, abys dosáhl cíle, tudíž jediný odpovědný jsi ty sám a musíš si být jist tím, co děláš.
B) Zjisti si, jak se k hoře dostat: častokrát vidíme horu zdálky - krásnou, zajímavou, přitažlivou. Co se však stane, jestliže se k ní snažíme přiblížit?
Silnice ji míjejí, mezi tebou a tvým cílem jsou lesy, to, co se zdá jasné na mapě, je ve skutečném životě obtížné. Vyzkoušej tedy všechny cesty a stezky, až se konečně jednoho dne ocitneš pod vrcholem, který chceš zdolat.
C) Pouč se od někoho, kdo již tudy šel: i když si připadáš jako průkopník, vždycky už někdo měl týž sen dřív a zanechal stopy, jež mohou výstup usnadnit: místa, kam dát lano, průseky, větve odstraněné z cesty. Pochod je tvůj, odpovědnost rovněž, ale nezapomeň, že cizí zkušenost může hodně pomoci.
D) Ožehavá místa lze při pohledu zblízka zvládnout: když začneš stoupat na horu svých snů, pozorně se rozhlédni kolem sebe. Jsou tu samozřejmě srázy. Jsou tu takřka nepostřehnutelné trhliny. Jsou tu kameny tak ohlazené bouřemi, že pod nohama klouzají jako led. Jakmile si však uvědomíš, kam kladeš nohu, postřehneš záludnosti a dokážeš se jim vyhnout.
E) Krajina se mění, využij toho: je samozřejmě třeba soustředit se na cil - dojít nahoru. Při výstupu je však k vidění stále víc věcí a nic nedáš za to, když se čas od času zastavíš a potěšíš se okolní vyhlídkou. Za každým dobytým metrem můžeš
vidět o kousek dál, a tak toho využij, abys objevil něco, cos ještě neznal.
F) Věnuj pozornost svému tělu: na horu dokáže vystoupit jenom ten, kdo náležitě pečuje o své tělo. Máš v životě dost času, a proto jdi tak, abys nevyžadoval to, co nemůže být dáno. Půjdeš-li příliš rychle, unavíš se a v polovině to vzdáš.
Půjdeš-li moc pomalu, setmí se a ty zabloudíš. Těš se z krajiny, ber si svěží vodu z pramenů a plody, které ti příroda štědře nabízí, ale jdi pořád dál.
G) Věnuj pozornost své duši: neopakuj si ustavičně: "Já to dokážu." Tvoje duše už to ví a dlouhého pochodu potřebuje využit k tomu, aby mohla růst, rozprostřít se po obzoru, dosáhnout nebe. Utkvělá myšlenka nijak nepomáhá k dosažení cíIe a nakonec ti úplně zkazí radost z výstupu. Ale pozor: také si neopakuj: "Je to těžší, než
jsem si myslel," protože by tě to zbavilo vnitřní síly.
H) Připrav se, že půjdeš o kilometr dál: výstup navrchol je vždy delší, než si myslíš. Neklam se, určitě nastane okamžik, kdy to, co se zdálo blízké, bude ještě hodně daleko. Protože jsi však připraven jít dál, nebude to žádný problém.
I) Raduj se, až dojdeš na vrchol: plač, tleskej, provolávej, žes to dokázal, nech, ať ti vítr nahoře (protože nahoře vždy fouká vítr) očistí mysl, osvěží zpocené a unavené nohy, otevře oči, opráší srdce. Je skvělé, že z původního snu, ze vzdálené vidiny, je nyní část tvého života, dokázal jsi to.
J) Něco si slib: využij toho, žes v sobě objevil netušenou sílu a řekni si, že od nynějška jí budeš využívat až do konce života. Nejlíp uděláš, když si také slíbíš, že objevíš další horu a vydáš se za novým dobrodružstvím.
K) Vyprávěj svůj příběh: ano, vyprávěj svůj příběh. Řekni všem, že je to možné, a druzí se pak odváží zdolat své vlastní hory.

Citáty moudrých - Ptahhotep

4. listopadu 2010 v 10:40 | Sybila |  Citáty a moudra
Ptahhotep

jjkg


Nejvyšší egyptský soudce, správce královských staveb a vezír předposledního panovníka 5. dynastie Isesiho (2388-2356 př.n.l.), autor nejstaršího, v úplnosti dochovaného mravního naučení Rady do života. V tzv. Ptahhotepově svitku jeho pisatel mimo jiné žádá faraóna, aby se směl vzdát úřadu pro své vysoké stáří - 110 let.

-          Kdo dobře poslouchá, dobře mluví
-          Nebuď pyšný na své vědění, raď se s nevědomým jako se vzdělaným, neboť nelze dosáhnout hranic umění; není umělec, který by byl vyzbrojen dokonalostí ve svém oboru.
-          Shledáš-li u chudáka velký dluh, rozděl jej na tři díly, dva promiň a jen jediný ponech, shledáš, že v životě je to nejlepší způsob jednání, pak budeš moci klidně spát a ráno shledáš se s tím jak s dobrou zprávou, neboť lepší je slyšet díky za lásku k bližnímu, než mít bohatství ve skladišti, lepší je mít chleba při dobrém svědomí, než bohatství obtížené výčitkami.
-          To, co stáří působí lidem, jest zlé ve všem všudy
-          Střes se okrást člověka žijícího v nedostatku a zápolit s mužem, jenž má zlomenou ruku.

Citáty - Paulo Coelho 2.

3. listopadu 2010 v 10:14 | Sybila |  Paul Coelho
I kdyby to mělo znamenat loučení, samotu, smutek, žádná cena není dost vysoká, pokud bych ji měla zaplatit za lásku.

Láska je také cosi tajemného: čím více ji dělíme, tím více se množí.

Příjmi, co ti život nabízí, a hleď pít z číší, jež jsou před tebou. Všechna vína je třeba pít - z některých jen doušek,  z jiných celou láhev.

Opravdu jen prázdné srdce může zaplnit něco nového.

Odvaha neznamená nemít strach - nýbrž nenechat se jím ochromit.

Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí.

Vpřed nás nevede vysvětlení, ale naše vůle jít dál.

ih

Latinská přísloví H ... II.

2. listopadu 2010 v 9:20 | Sybila |  Citáty a moudra
HOC ERAT IN FATIS - Tak bylo souzeno, tak rozhodl osud
HOC ERAT IN VOTIS - To bylo mým přáním (mým snem)
HOC EST VIVERE BIS, VITA POSSE PRIORE FRUI - Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát
HOC VOLO, SIC IUBEO, SIT PRO RATIONE VOLUNTAS - Mé je to přání a příkaz též - důvodem má ať je vůle !
HODIE MIHI, CRAS TIBI - Dnes mě, zítra tobě
HOMINEM TE ESSE MEMENTO - Pamatuj, že si (jen) člověk
HOMINES BONAE VOLUNTATIS - Lidé dobré vůle
HOMINES NIHIL AGENDO MALE AGERE DISCUNT - Zahálkou se lidé učí špatnému jednání
HOMINES QUO PLURA HABENT, EO AMPLIORA CUPIUNT - Čím víc lidé mají, tím víc chtějí
HOMINES SUMUS, NON DEI - Jsme lidé, ne bohové
HOMINIBUS PRODESSE NATURA IUBET; UBICUMQUE HOMO EST, IBI BENEFICIO EST LOCUS - Příroda nám přikazuje lidem prospívat; kdekoliv je člověk, tam je i příležitost pro dobrý skutek
HOMINIS TOTA VITA NIHIL ALIUD QUAM AD MORTEM ITER EST - Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti.
HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET - Vzdělaný člověk má stále bohatství v sobě
HOMO HOMINI DEUS EST (SI SUUM OFFICIUM SCIAT) - Člověk je člověku bohem (pokud zná svou povinnost)
HOMO HOMINI LUPUS - Člověk člověku vlkem
HOMO IN ADIUTORIUM MUTUUM GENERATUS EST - Člověk je zrozen k vzájemné pomoci
HOMO LIBER DE NULLA RE MINUS QUAM DE MORTE COGITAT ET EIUS SAPIENTIA NON MORTIS SED VITAE MEDITATIO EST -
Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti …
HOMO LOCUM ORNAT, NON LOCUS HOMINEM - Člověk zdobí místo, ne místo člověka

Shakespeare sonet č. 58

1. listopadu 2010 v 10:24 | Sybila |  William Shakespeare
csd

Chraň mě Bůh, jenž mi dal být vaším otrokem,
abych vám vyčítal čas vašich kratochvílí nebo
se v duchu ptal, kde jste byl celý den - já, váš man,
čekám jen, až máte volnou chvíli.
Ach, kéž smím trpět dál tu vaši svobodu, jež je mým
vězením tím, že nás vždycky vzdálí a kéž mám dosti sil
nést rány osudu a nevinit vás z křivd, které by se mi staly !
Choďte si kamkoliv, vždyť smíte zcela sám
s naprostou volností rozhodnout o svém čase,
čiňte si cokoliv, vždyť přísluší jen vám,
abyste vlastní hřích se sebe sejmul zase.
Můj los je čekat na vás, i když to krutě bolí,
ne honit vás od zábav, ať už jsou jakékoli.

Akce 1.11. - 7. 11. 2010

31. října 2010 v 0:31 | Sybila |  Recenze, akce, novinky
Erno
Kdy:
01.11.2010 20.00 h
Kde:
CKV - Klub Parník - Ostrava
Popis:
v rámci akce Francouzský podzim v Ostravě 2010

Koncert frankofonního šansoniera je pořádán ve spolupráci s Alliance Francaise Ostrava.

Erno, skladatel a interpret z Liège, již léta doprovází na piáno řadu slavných muzikantů nejrůznějších žánrů a stylů (soul, funk, afro, rock, gospel, experimentální hudba, folk..). Dlouho a pečlivě pracoval na finální verzi skladeb svého prvního alba, které vyšlo v lednu 2006. Ve frankofonních částech Evropy se proslavil především jako finalista soutěže Biennale de la Chanson française. V roce 2008 vyšlo jeho druhé CD - « Un Tango Sur l'Eau », ve kterém opěvuje ticho, groove, Afriku, Liège i melancholii. Zpomalte na chvíli a nechte se unášet na vlnách francouzského šansonu.
Cena vstupenek : 90,-  ;   30,- pro členy Alliance Francaise

web: http://www.klub-parnik.cz

William Shakespeare - Hamlet

Kdy:
01.11.2010 18.30 h - 21.30 h
Kde: 
         Komorní scéna Aréna - Moravská Ostrava

web: http://www.divadloarena.czZdeněk Svěrák, Jaroslav Weigel - Jára Cimrman - génius, který se neproslavil

Kdy:
02.11.2010 16.30 h
Kde:
          Dům knihy Librex - Ostrava

Christian Scott

Kdy:
02.11.2010 20.00 h
Kde:
CKV - Klub Parník - Ostrava
Popis:
Christian Scott - trumpet, Matt Stevens - guitar, Milton Fletcher - piano, Kris Funn - bass, Jamire Williams - drums.
Cena vstupenek :    300,-

web:    http://www.klub-parnik.cz

Psychoterapie v každodenním životě

Kdy:
03.11.2010 17.00 h
Kde:
Kulturní dům K-Trio (KZOJ) - Ostrava-Hrabůvka
Popis:
Beseda se zkušeným terapeutem D. Červenkou. 
Cena vstupenek:     40,-

web:   http://www.kzoj.cz

Ostravský fotografický podzim 2010

Kdy:
03.11.2010 17.00 h
Kde:
Knihkupectví a literární kavárna Academia - Ostrava
Popis:
Fotoklub Ostrava právě slaví 25.výročí svého založení a součástí tohoto mezníku je festival výstav s názvem Ostravský fotografický podzim 2010. Je to příležitost pro členy klubu k vlastní sebereflexi uplynulého období.
V Literární kavárně vystavuje fotograf Stanislav Sedláček.

web:    http://www.academia.cz 

Bachova květová terapie proti úzkosti, stresu a depresi
Kdy:
03.11.2010 18.00 h - 21.00 h
Kde:
Nová Akropolis - Ostrava
Popis:
• Dr. Edward Bach a jeho přírodní léčebný systém
• Psychosomatická onemocnění
• Odstraň příčinu a vyléčíš nemoc
Cena vstupenek:   120,- / studenti, důchodci 90,-

web:   http://www.akropolis.cz

Picardie - francouzské Ostravsko?

Kdy:
03.11.2010 18.00 h
Kde:
Café au pere tranquille - Ostrava
Popis:
v rámci akce Francouzský podzim v Ostravě 2010

Region Picardie má bohatou historii, gastronomii, spoustu krásných míst, svérázný jazyk i vlastenecké cítění. Kdysi průmyslová oblast dnes nabízí turistům krajinu plnou zeleně i architektonické skvosty. Francouzské přísloví « cizinec který příjde na sever, pláče dvakrát : při příchodu a při odchodu » dokonale vystihuje charakter regionu. Přednáška ve francouzštině a v češtině, doprovázená ochutnávkou picardských specialit a výstavou fotografií Pascala Landa pojmenovanou "Images en Somme".Images en Somme
Images en Somme
Picardie nás neustále překvapuje a láká svými majestátnými katedrálami, knížecími sídly, mozaikami zvlněných polí s olejkou, lnem i spoustou vlčích máků, malebnými zátokami řeky Somme, donekonečna rozprostírajícím se pobřežím, mohutnými lesy... Výstava je sestavena z výběru fotografií, které originálně vystihují charakter regionu vzdáleného od turisticky frekventovaných míst a tedy ještě nezasaženého předsudky.
Cena vstupenek:    60,-

web:   http://www.aucafe.cz/


Sunflower Caravan, Jiný Podnik

Kdy:
03.11.2010 19.30 h
Kde:
Klub Templ - Ostrava
Popis:
Koncert pop-rock´n´rollového tria v rámci turné k nové desce a kapely z Frýdku-Místku ve spoluprácis radiem Zostra.cz.
Cena vstupenek:    80,- v předprodeji / 100,- na místě


Zdeněk Bína Acoustic Projekt

Kdy:
03.11.2010 20.00 h
Kde:
CKV - Klub Parník - Ostrava
Popis:
Na baskytaru doprovází Jan Urbanec.
Cena vstupenek:   150,-

web:    http://www.klub-parnik.cz

Degustace

Kdy:
04.11.2010 
Kde:
Alliance Francaise - Ostrava
Popis:
v rámci akce Francouzský podzim v Ostravě 2010; začátky v 16:00 a 19:00

Co by to byl za « Francouzský podzim v Ostravě » bez ochutnávky typicky francouzských produktů ? Letos vám, ve spolupráci s Vinným sklepem u Mostu a Cheesy Trade, nabídneme k ochutnání vína bílá, růžová i červená z oblastí Gignac-la-Nerthe (Provence) a Champagne. Chuť vína doplní různé druhy francouzských sýrů a jiných drobných doplňků (směs oliv atd.). Frankofonní mluvčí vás naučí správně přečíst popisky na vinětách. Atmosféru večera umocní francouzské šansony v podání Sirmy Zidaro.

Omezený počet míst - zápisy v Alliance française Ostrava !
V den degustace možnost zakoupit či objednat ochutnávaná vína za výhodnou cenu!

Program:

Sekt Blanc de Blancs z Chardonnay
Bílé víno Val des Vignes - odrůda Clairette
Bílé víno Mas Bleu - z odrůd Semillon a Sauvignon
Růžové víno Val des Vignes - z odrůd Grenache a Syrah
Růžové víno Mas Bleu - z odrůd Cabernet Sauvignon a Grenache
Červené víno Val des Vignes - z odrůd Syrah a Grenache
Červené víno Mas Bleu - z odrůd Cabernet Sauvignon a Grenache
Cena vstupenek:     150,-

web:   http://www.alliancefrancaise.cz

Psychoterapie na každý den

Kdy:
04.11.2010 18.00 h
Kde:
Kulturní centrum Poruba - Opavská 1118 - Ostrava
Popis:
Beseda s psychoterapeutem Drahoslavem Červenkou.


web:   http://www.kcporuba.cz

Support Lesbiens

Kdy:
05.11.2010 
Kde:
Klub Fabric - Ostrava
Popis:
Předprodej vstupenek v prodejně Titty Twister na Nádražní ulici.
Cena vstupenek:    220,-

web:  http://www.fabric.cz

Iva Bittová a hosté
Kdy:
05.11.2010 19.00 h
Kde:
Evangelický kostel, Moravská Ostrava - Moravská Ostrava
Popis:
za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Pátého listopadu budeme mít možnost v Ostravě uvítat světoznámou uměleckou osobnost Ivu Bittovou. V komponovaném programu se představí spolu se svými hosty za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
Koncert se bude skládat z autorských prací Ivy Bittové, které již vyšly na jejích CD, např. Bílé inferno, Dunaj, ale objeví se i neznámé skladby napsané v poslední době, které Iva Bittová teprve chystá vydat na svém zbrusu novém sólovém albu. Hudební aranžmá vytvořil Petr Ostrouchov (dlouholetý člen skupiny Sto zvířat) a jazzová pianistka a skladatelka Beata Hlavenková. Dále se představí kytarista Vladimír Václavek, Jaromír Honzák (kontrabas), Miloš Dvořáček (bicí) a David Dorůžka (elektrická kytara). Orchestr povede dirigent David Švec.

Cena vstupenek:   380,- / 260,- / 160, (ticketportal)

Jazzyk

Kdy:
05.11.2010 20.00 h
Kde:
CKV - Klub Parník - Ostrava
Popis:
Marcela Božíková - alt sax, Verča Vlčková - flétna, Ondra Kozák - kytara, Kuba "Zajíc" Krajíček - basa, David "Savec" Savkovič - bicí, Dan Milich - klávesy.
Cena vstupenek:     90,-

web:  http://www.klub-parnik.cz


Poznejte sami sebe pomocí čísel

Kdy:
06.11.2010 09.00 h - 12.00 h
Kde:
Kulturní centrum Poruba - Opavská 1118 - Ostrava
Popis:
Seminář, jehož hlavní náplní je zvládnutí základních numerologických pojmů a výklad numerologických metod, proběhne v Kulturním centru Poruba. Zájemci o numerologii se na něj mohou přihlásit nejpozději do 3. listopadu,
cena vstupenek:  450 Kč;  Seminář je kapacitně omezen.

web: http://www.kcporuba.cz
Recenze - Jíst, meditova, milovat

30. října 2010 v 11:21 | Sybila |  Recenze, akce, novinky
Co o tomto filmu praví www.csfd.cz :


Jíst, meditovat, milovat   ...      60%


m


Jedz, modli sa, miluj
Eat, Pray, Love


Obsah:
Liz Gilbert (Julia Roberts), hrdinka snímku Jíst, meditovat, milovat je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Poté, co jí životní jistoty a priority zcela rozvrátí rozvod, si Gilbert vezme v zaměstnání roční dovolenou a naprosto v rozporu se svými zásadami se rozhodne riskovat vše pro to, aby změnila svůj život. Během svých exotických a pozoruhodných cest poznává v Itálii prosté potěšení z dobrého jídla, v Indii sílu modliteb a meditací a konečně na Bali najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Snímek Jíst, meditovat, milovat je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat a poznat svět.
A co na to já:
Kdybych měla udělit filmu hvězdičky, hodnotila bych třemi až čtyřmi z pěti, což je pro mě opravdové zklamání. Film to byl hezký, to ano, výprava a exteriéry - nádherné, ale když řeknu, že Julia Roberts stárne, dáte mi možná mnozí za pravdu. Pro hlavní roli bych vybrala o něco malinko maldší a neokoukanou herečku, kterou když uvidím, nebudu si jí spojovat s úchvatnou Erin Brockovich nebo bláznivou štětku Viviane. Ne že by Julia hrála špatně, ale pro mě to byl takový neslaný - nemastný výkon.  Role Liz Gilbertové jí zkrátka podle mého nesedla. Když si přečtete něco mále o pravé Liz Gilbertové a podíváte se na její fotografie, uvidíte ženu středních let, ze které doslova čiší energie a její příběh, vám příjde rozhodně uvěřitelnější než v podání Julie R.
Další malé zklamání byl můj oblíbený Javier Bardem, který mi doslova lezl na nervy. Role ufňukaného a lítostivého  taťuldy, který se nemůže vzpamatovat z rozvodu a odchodu svého syna, nebyla proti srsti jen mě.
Myslím si, že z takových hlubokých témat, o kterých film pojednává se dala udělat daleko kvalitnější podívaná. Pokud očekáváte průměrnou, ucouranou a místy nesmyslnou romantickou komedii se zvučnými jmény budete dozajista spokojeni.
Jediné co chválím na výbornou je soundtrack k tomuto filmu. Opravdu skvělá hudba !!!

oij

Citáty - Paulo Coelho 1.

29. října 2010 v 10:53 | Sybila |  Paul Coelho
Musíme zapomenout, co podle svého názoru jsme, abychom mohli být skutečně tím, co jsme.

Nikdy není příliš pozdě na prožití snů.

Velkou revoluci a velký pokrok lidstva ve skutečnosti vždy podnítili lidé stejní jako my všichni - s tím rozdílem, že se odvážili udělat zásadní rozhodnutí v obtížné situaci.

Kvůli lásce se ještě nikdo nemusel vzdát svých snů.

Věříš-li ve vítězství, i vítězství uvěří tobě. Riskuj vše, chop se příležitosti a odmítni všechno, co ti nabízí svět pohodlí.

sf

Halloweenské fotky :-)

29. října 2010 v 8:04 | Sybila |  Galerie
swhde

hallo

kklh

jgjg

,hkb

Můj názor na Halloween

28. října 2010 v 20:39 | Sybila |  Recenze, akce, novinky
swhde

Jak se dívám na články k tématu týdne, a to Halloweenu, jsem docela zklamaná. Všude všichni píšou, že je to jen nechutná komerční propaganda dýní a čarodějnic, amerikanizace evropských svátků mrtvých a krom "odborných" článků typu "kde se vzal Halloween" jsem nic kloudného nenašla. Pokud Halloween rádi nemáte, tak zkrátka neplýtvejte energii hanobením tohoto svátku a věnujte se nějaké bohulibější činnosti - třeba vymýšlením úvahy na téma "Dušičky". Pí. učitelka v českém jazyce vás dozajista pochválí !
Zvláštní je, že spousta těchto negativních pisálků ani neví, kde se Halloween vzal. Když už stůj co stůj potřebuju kritizovat, tak si o objektu kritiky něco přečtu, a pak dělám chytráka, no ne ?
Podle mého je Halloween zábava, barvy, pobavení se v pošmourných podzimních dnech. Neberu ho nijak ortodoxně. Dýně doma nedlabeme, nelovíme ústy jablka v kádi s vodou a ani nechodíme v kostýmech loudit cukroví k sousedům. Letos poprvé se výdávám na maškarní večírek v rámci Halloweenu a nemůžu se dočkat. Mám ráda Halloween a nestydím se za to. Neuznávám Santa Clause, neslavím Den díkůvzdání - dokonce ani nejím krocana.
Halloween zkrátka není pouze komerční orgií ani svátekem všech žebráku s heslem "kdo nežebrá, ten nejde..."

Kam dál